Waarvoor staat Unipax

Stichting Unipax is het coördinatiepunt voor unieke, op vrijwel alle mensen gerichte en door vrijwilligers gerunde, campagnes om de kwaliteit van het gemeenschapsleven voor mensen over de hele wereld te verbeteren, door middel van opvoedkundige programma’s die kinderen moraal bijbrengen, door inspanningen om misdaad en geweld te verminderen en door het scheppen van tolerantie en respect onder individuen en groepen die in een conflictsituatie verkeren.

  • De cursussen van Unipax zijn allemaal individueel te verkiezen naargelang het probleem of de wens om te verbeteren in het leven.
  • Daarnaast biedt Unipax een detoxificatie-programma om het lichaam te reinigen van schadelijke drugs.
  • Deelname aan deze cursussen is geheel gratis.

Het uiteindelijke doel is het bereiken van “universele vrede”, wat het woord “Uni-pax” ook exact betekent in het Latijn. Om aan dat streven op zijn minst een bijdrage te leveren verschaft Unipax gratis cursussen die voor een cursist kunnen leiden tot het verkrijgen van een breder bewustzijn, waardoor een beter moraal besef tot stand komt, alsook betere bekwaamheden kunnen worden verworven. Alzo kunnen individuen zich transformeren tot waardevolle(re) deelnemers van de maatschappij.

detail
Essentiële elementen van dit programma zijn:
• Lichaamsbeweging
• Laag-hitte sauna
• Exact toegediende voedingssupplementen en vitamines
• Massage en contact-assisten
• Personal coaching / counseling (tot bewustzijnsverhoging)
• Studie (tot bewustzijnsverhoging)

detail

Unipax kan alle afwijkende gedragingen, die veroorzaakt worden door bepaalde registraties in het onderbewuste verstand, verklaren en oplossen.

Alcohol- en drugsverslaving, agressiviteit, gewelddadigheid, onsportiviteit, antisociaal-/onethisch en crimineel gedrag zijn allemaal het gevolg van nare incidenten uit het verleden die een persoon niet rationeel heeft kunnen verwerken.

Laatste Nieuws

  • Information and courses in English

    You can contact us at info@unipax.nl for courses in English, or any information. Feel free to contact us!...

  • Unipax Website Ontwikkelingen

    Iedereen kan gebruik maken van de Unipax-website. Er is hard gewerkt om deze website te realiseren voor optimaal gebruik gericht op het oplossen van elk persoonlijk probleem en het verbeteren van intermenselijke relaties....

Unipax Rehabiliteert

Het Unipax-programma rehabiliteert efficiënt en optimaal personen met een criminele persoonlijkheid zodat crimineel gedrag tot het verleden behoort en de desbetreffende gedetineerden die middels dit systeem zijn gerehabiliteerd weer medewerkende leden van de samenleving worden. Naar aanleiding van intensief onderzoek van het verstand is de bron van crimineel gedrag ontdekt en vanaf dit punt zijn de rehabilitatiemethoden ontwikkeld. De programma’s van Unipax zijn er specifiek op gericht om personen met een criminele persoonlijkheid te herstellen en (drugs)verslaafden te verlossen alsmede mensen die moeite hebben succesvol te functioneren in het dagelijkse leven te laten gedijen.

Meer over Unipax

Onze Visie

Het doel van Unipax is onder meer in de sector van het gevangeniswezen de inwoners van penitentiaire inrichtingen (PI’s) met een criminele persoonlijkheid, die in detentie hun straf uitzitten, hun gevoel van eigenwaarde terug te laten verkrijgen en ze zichzelf alzo te laten omvormen tot productieve leden van de maatschappij en PI’s te ondersteunen om deze doelgroep werkelijk te rehabiliteren. Het primaire doel van Unipax is het volledig terugdringen van criminaliteit op wereldwijde schaal. En Unipax beschikt daadwerkelijk over een werkbare technologie om dit ideaal op een vredige wijze te verwezenlijken.

Studie Materiaal

Eerste Stap op weg naar Succes

De eerste stap bestaat uit de cursus “De Juiste Weg”. Maar het Unipax-programma omvat meer dan alleen de schriftelijke cursus “De Juiste Weg”. Omdat er voor Unipax bekend is hoe het verstand werkt, is er ook bekend waarom mensen moeilijkheden kunnen hebben met studeren en is tevens de cursus “Leren Studeren” ontwikkeld. Daarnaast zijn er tevens cursussen over communicatie, bewustzijnstoename, integriteit, eerlijkheid en het ontwikkelen van (levens)wijsheid. - Unipax onthoudt zich van elk geloof en is beschikbaar voor mensen van alle rassen en religies.

Cursus De Juiste Weg